Uncategorized

วิธีป้องกันก่อนระบบคอมพิวเตอร์และระบบแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้

หากใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ หรือ ระบบแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ ไปนานๆ อาจเกิดปัญหาทีไม่คาดคิดได้ จึงควรป้องกันไว้แต่เนิ่นๆ ขอแนะนำ การป้องกันเนิ่นๆ ดังนี้
1 การปรับปรุงระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์:
     ควรทำการอัปเดตซอฟต์แวร์และระบบปฏิบัติการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อแก้ไขช่องโหว่ที่เจอและป้องกันการเจาะระบบ
2 การตรวจสอบและปรับปรุงการกำหนดค่าระบบ:
     ควรตรวจสอบและปรับปรุงการกำหนดค่าระบบปฏิบัติการและระบบเครือข่ายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันช่องโหว่ที่อาจเกิดจากการกำหนดค่าที่ไม่เหมาะสม
3 การติดตั้งและปรับปรุงซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชัน:
     ควรติดตั้งและปรับปรุงซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชันอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันช่องโหว่และความไม่เสถียรของระบบ
4 การปิดบริการที่ไม่จำเป็น:
     ควรปิดบริการที่ไม่จำเป็นบนระบบและเครือข่าย เพื่อลดช่องโหว่และป้องกันการเข้าถึงระบบโดยไม่ได้รับอนุญาต
5 การกำหนดนโยบายความปลอดภัย:
     ควรกำหนดนโยบายความปลอดภัยที่เหมาะสมสำหรับระบบและเครือข่าย เพื่อให้ผู้ใช้งานปฏิบัติตามและปรับปรุงความ
6 การใช้งานโปรแกรมแบบปลอดภัย:
     ควรใช้โปรแกรมแบบปลอดภัยเท่านั้น โดยไม่ติดตั้งโปรแกรมที่มีเจ้าของไม่ชัดเจนหรือไม่มีการตรวจสอบความปลอดภัยก่อน
7 การสร้างระบบสำรองข้อมูล:
     ควรสร้างระบบสำรองข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือเพื่อป้องกันการสูญเสียข้อมูลในกรณีที่เกิดปัญหากับระบบหลัก
8 การใช้งานอุปกรณ์ที่มีความปลอดภัย:
     ควรใช้งานอุปกรณ์ที่มีความปลอดภัย เช่น หน้าจอคอมพิวเตอร์ที่มีการบังคับใช้รหัสผ่านหรือแฟ้มสะกดพจน์ที่มีการเข้ารหัส
9 การอบรมและสอนพนักงาน:
     ควรอบรมและสอนพนักงานเกี่ยวกับการป้องกันการเข้าถึงระบบโดยไม่ได้รับอนุญาตและวิธีการป้องกันการโจมตีทางไอที เพื่อให้พนักงานเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายและเทคโนโลยีป้องกันการเข้าถึงระบบโดยไม่ได้รับอนุญาต
10.การใช้เทคโนโลยีการรักษาความปลอดภัย:
     ควรใช้เทคโนโลยีการรักษาความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การใช้โปรแกรมและอุปกรณ์ควบคุมการเข้าถึงระบบโดยมีรหัสผ่าน การใช้งานระบบการตรวจจับการเข้าถึงระบบโดยไม่ได้รับอนุญาต

      การประเมินความเสี่ยงเพื่อค้นหาช่องโหว่และปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับระบบ  ควรปรับปรุงและเสริมสร้างระบบป้องกันและความปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพตลอดเวลา รวมถึงการอัพเดตระบบและโปรแกรมเป็นครั้งคราวเพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบมีความปลอดภัยอยู่เสมอ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *