เร็วขึ้นสร้างได้ นอกจากระบบปฎิบัติการแล้วสิ่งที่ต้องคำถึงของการปรับปรุงประสิทธิ์ภาพยังประกอบไปด้วย สิ่งต่างๆได้แก่ การจัดการฐานข้อมูล,แอพพลิเคชั่น,ระบบเครือข่าย,และอุปกรณ์ต่างๆ

    ฐานข้อมูลเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นอย่างสูงในการปรับปรุงประสิทธิ์ภาพเนื่องจากระบบงาน ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาจะต้องเก็บข้อมูล ดังนั้นการปรับปรุงประสิทธิ์ภาพที่ฐานข้อมูลจึงมีความจำเป็นอย่างมาก

ฐานข้อมูลที่เราเชี่ยวชาญ

1. Oracle Database   ฐานข้อมูลอันดับหนึ่งที่ทั่วโลกยอมรับ มีทั้งประสิทธิ์ภาพที่สูงและความเสถียร

2. MySQL  เป็นฐานข้อมูลที่เริ่มต้นจากการเป็น ฐานข้อมูลที่ใช้งานฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย และยังเป็นฐานข้อมูลที่มีความนิยมสูงในปัจจุบัน

3. SQL Server ฐานข้อมูลของบริษัท ไมโครซอฟต์ซึ่ง การบริหารจัดการจะทำงานได้ง่ายและรองรับการข้อมูลขนาดใหญ่เช่นเดียวกับ Oracle

เวปเซอร์เวอร์ เป็นตัวกลางที่ช่วยในการทำงานระหว่าง ผู้ใช้งานและระบบอื่นๆได้แก่ ระบบฐานข้อมูล เป็นต้น

1. Oracle Weblogic  เป็น เว๊ปแอพพลิเคชั่นเซอร์เวอร์ของค่าย Oracleซึ่งมีประสิทธิ์ภาพการทำงานที่สูงและสามารถดูแลรองรับงาน

2.Microsoft Information internet Services(IIS) เป็นเว๊ปแอพพลิเคชั่น ที่พ่วงมากับWindows เซอร์เวอร์ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งกับการใช้ทำงานร่วมกับDotnet Framework

3.Tomcat เป็น โอเพ่นซอร์สที่สามารถใช้งานได้ฟรี และ มีความเสถียรสูงซึ่งถูกใช้งานอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน