Formulatune.com

จะดีกว่ามั้ยถ้าระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรเราสามารถทำงานได้แบบไม่สะดุดหรือหยุดชะงัก วันนี้Formula Tune มีบริการดีดังนี้

Servers

บริการดูแลสุขภาพและประสิทธิภาพของ
ระบบปฎิบัติการ
(OS) ได้แก่ Windows Servers,Linux,Unix,Soralis

Database

ดูแลฐานข้อมูลแบบครบวงจร
1.วางระบบสำรองและกู้คืนระบบ

2.ปรับประสิทธิ์ภาพให้ใช้งานได้เต็มประสิทธิ์ภาพตลอดเวลา

Network&Security

ดูแลระบบเครือข่ายการเชื่อมต่อภายใน และภายนอก รวมถึงปกป้องความปลอดภัยในเครือข่ายของคุณ